Mgr. Alena Novotná

Překlady a titulky
angličtina · francouzština

Překlady

Z anglického a francouzského jazyka. Potřebujete porozumět korespondenci od vašich zahraničních zákazníků? Sepsat s nimi dohodu, uzavřít smlouvu, anebo jim zaslat své obchodní podmínky? Jsem tu pro vás. Poradím si se širokou škálou textů, od sportu přes elektroniku až k administrativě.

Titulky

Produktová videa, výukový materiál, návod, reklama nebo celovečerní film v cizím jazyce? Vytvořím pro vás titulky z transkripce i odposlechu a podle požadavků dodám video s titulky přímo v obraze, anebo soubor s titulky zvlášť.

Korektury

Českého jazyka. Opravím veškeré texty v češtině, aby byly srozumitelné a spisovně správně napsané. Zajistím, aby dokumenty, které se chystáte tisknout či publikovat, byly bez chyby. Už se nemusíte bát, že si pokazíte první dojem překlepem, nebo nesprávně umístěnou čárkou ve větě.

Specializace


 • sport, fitness a zdravý životní styl - instruktorské manuály, sportovní zboží, oblečení
 • kultura, umění a cestovní ruch – kulturní programy, průvodce, marketingové texty
 • obchodně-právní dokumenty – smlouvy, dohody, obchodní podmínky, produktová dokumentace, prezentace, protokoly
 • webové stránky
 • abstrakty kvalifikačních prací
 • administrativní texty – rodný list, diplomy, životopisy
 • elektronika – video tutoriály, manuály, návody, produktové popisy sportovních hodinek a chytrých náramků, sportovního příslušenství a módy
 • literatura – beletrie i odborné texty
 • lokalizace her a aplikací
 • a jiné (po domluvě)

Vzdělání a kvalifikace


 • Francouzský jazyk a lingvistika, titul Mgr., Jihočeská univerzita,
 • Cizí jazyky pro cestovní ruch, státní zkoušky: angličtina, francouzština, cestovní ruch a dějiny umění, titul Bc., Univerzita Hradec Králové
 • Certificate in Advanced English, CAE, úroveň C1
 • Diplôme Approfondi de la langue française, DALF, úroveň C2
 • Habilitace DELF-DALF: oprávnění být zkoušejícím a hodnotícím členem poroty u mezinárodních zkoušek z francouzského jazyka DELF DALF
 • JGSI SPINNING® Instructor
 • BODYSTYLING® Instructor
Trados Studio 2017 Star

Kontaktní formulář


Kontaktovat mě můžete i telefonicky na číslo +420 739 650 875

Těším se na spolupráci s Vámi.

O mně


Alena Novotná

S jazyky pracuji od r. 2010 na různých pozicích: překladatelka a tlumočnice, koordinátorka překladatelů v agentuře, asistentka ředitele a později ředitelka Francouzské aliance Jižní Čechy. Mám univerzitní jazykové vzdělání v ČR a absolvovala jsem 3měsíční zahraniční stáž ve Francii. Jsem členkou Jednoty tlumočníků a překladatelů a profesionální sítě PROZ.com. Kladu důraz na pečlivost překladu a důsledné dodržování termínů. Využívám překladatelského software SDL Trados Studio 2017 a STAR Transit NXT.

Nabízím profesionální překlady francouzštiny a angličtiny:

 • překlady francouzštiny a angličtiny – nejrůznější obecné i odborné dokumenty, zejména zdraví a fitness, weby, překlady knih atd., podrobněji viz níže
 • výroba titulků pro videa a filmy – z přepisu i odposlechu, včetně spottingu, tj. časování; pro produktová videa, výukový materiál, návody, reklamu nebo celovečerní film, titulky přímo v obraze, anebo soubor s titulky zvlášť
 • korektura češtiny – gramatické i stylistické opravy a úpravy česky psaných textů

Doporučení

Co o mně řekli spokojení zákazníci


 • Jean-Benoît Foucart
  ředitel Francouzské aliance Jižní Čechy

  Paní Novotná pracovala pod mým vedením jako asistentka ve Francouzské Alianci Jižní Čechy dva roky. Během té doby denně překládala nejrůznější (často dlouhé) dokumenty z různých odvětví (administrativa, propagace, kultura…). Rychlost a kvalita jejích překladů představovaly velkou pomoc nejen pro vedení, ale i pro tým aliance. Přestože často pracovala pod tlakem, dokázala vždy vyhovět všem požadavkům pro překlad a také tlumočení domluvené na poslední chvíli. Profesionalita jejích překladů byla velmi cenným přínosem pro nás všechny.

 • Arduino

  Ing. Oldřich Horáček
  arduino.cz

  Alena pro nás dělala překlad článků a hlavně české titulky pro Arduino videotutoriály. Oceňoval jsem profesionální přístup a samostatnost při řešení našich požadavků. Byl jsem příjemně překvapen také schopností přeložit bezvadně ryze technické texty. Holkám tohle normálně většinou nejde :-). Spolupráci s Alenou určitě doporučuji!

 • Mgr. Karolína Hlávková
  fyzioterapeutka

  Několikrát jsem využila překladatelských služeb Mgr. Aleny Novotné. Šlo především o úřední dokumenty a dokumenty s odbornou terminologií. Vždy jsem byla nadmíru spokojená. Oceňuji zejména vysoce profesionální přístup, kvalitu překladu, flexibilitu a rychlé a precizní zpracovaní. V budoucnu se na ni ráda znovu obrátím.

 • Stefan Tardif
  lektor francouzského jazyka, freelance korektor a překladatel

  Jako korektor překladů a pravidelný spolupracovník Aleny Novotné vás mohu ubezpečit o její serióznosti a nesporných lidských a vztahových přednostech. V průběhu dvou posledních let a díky různým překladům, na kterých jsme spolupracovali, jsem mohl ocenit rychlost, se kterou se Alena postará o požadované překlady, profesionální zpracování překladů, jež náleží do rozmanitých oborů, stejně jako kvalitu její práce, která z mé strany vyžadovala velmi málo úprav. Pohotovost a spolehlivost jsou také jejími neopomenutelnými kvalitami, stejně jako úroveň její francouzštiny, angličtiny a češtiny. Právě proto vám rozhodně doporučuji služby Aleny Novotné, která dokáže reagovat na vaše požadavky, ať už jde o texty literární, mediální či technické.

 • TV5 Monde

  Štěpánka Červenková
  zástupce TV5MONDE pro Českou republiku a Slovensko

  S překladem smlouvy mezi dodavatelem televizního programu a operátorem kabelové televize jsem se obrátila na Alenu Novotnou. Jednalo se nejen o text právnický ale zároveň i odborný, tyto smlouvy pamatují na všechny detaily a mají kolem 30 stran. Mgr. Novotná si s textem poradila skvěle a vyšla nám vstříc i v následných požadavcích pomoci s grafickou úpravou.

 • Milan Hrouda
  provozovatel největšího překladatelského portálu v ČR, zaměřeného na překlady LGBT filmů

  Alena Novotná začala pro náš překladatelský portál www.gaytitulky.info překládat filmy ve svém volném čase již v roce 2012 a do dnešního dne jich průběžně přeložila šestnáct. Jedná se o velmi kvalitní překlady s citem pro český jazyk a kontext daného filmu. I z tohoto důvodu ji řadíme mezi naše nejlepší překladatele a při výběru filmů k překladu se na ni obracíme.

 • Michala Piskačová
  Ateliér 3D Jihočeského divadla

  Alena Novotná se podílela jménem Francouzské Aliance Jižní Čechy na realizaci vystoupení francouzské vypravěčky Nathalie le Boucher „Plavba po Ganze“, které se uskutečnilo 14. 6. 2016 v sále historické budovy Jihočeského divadla. Alena koordinovala překlad titulků do češtiny, zajišťovala finální korektury textu a jeho technickou přípravu v příslušném programu a následně samotnou projekci titulků během představení. Dále poskytla profesionální asistenci a tlumočení při komunikaci mezi francouzskou a českou stranou při celodenní náročné zkoušce představení v prostoru divadla a péči o samotné umělce. Zajistila a koordinovala dobrovolníka, který doprovázel francouzské hosty mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Aktivně se podílela na propagaci akce a prodeji vstupenek. Spolupráce s ní byla bezvýhradně vynikající, její přístup je obdivuhodně profesionální i přátelský. Aleniny pomoci si osobně ceníme a s chutí budeme spolupracovati na dalších projektech.

 • Bára Jílková
  výkonná ředitelka spolku kredance.cz

  Paní Alena Novotná byla organizací Kredance, z.s. požádána o tlumočení při festivalu nového divadla Malá inventura 2016, který se v Českých Budějovicích odehrával na konci září úplně poprvé. Do programu festivalu se nám podařilo zařadit inscenaci Cow love francouzské divadelní společnosti Société Protectrice de Petites Idées a byla potřeba zajistit i spolehlivý překlad pro doprovodné aktivity – taneční workshop a diskuzi s protagonisty hlavních rolí. Při workshopu paní Alena překládala různé taneční pokyny, variace pohybů apod. Při diskuzi se s dotazy na herce neobraceli pouze organizátoři, ale hojně se zapojili i sami diváci. Paní Alena překládala velmi dobře, pohotově a její vystupování bylo příjemné a vstřícné nejen k protagonistům, ale také k naší organizaci. Za Kredance jí tímto velmi děkujeme.